Clippers PL

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Clippers PL

Fitch potwierdza rating Polski, konsekwentnie patrząc na „A-” – First News

Andrew Combert / BAP / EPA

Spółka poinformowała w piątek wieczorem, że Fitch potwierdził długoterminowy rating na poziomie „A-” w polskiej walucie ze spójną perspektywą.

„Rating na poziomie A równoważy zróżnicowaną gospodarkę, która rozwijała się w ostatnich latach w bardzo stabilnym tempie, ze stabilną polityką pieniężną i dużymi strukturami gospodarczymi – w porównaniu z krajami z koszyka ratingowego – z niskim per capita PKB i wysokie, malejące zadłużenie. Zewnętrzna netto ”- szacuje Fitch w komunikacie.

„Konsekwentna perspektywa wyceny odzwierciedla oczekiwania spółki, że recesja Polski w kierunku szoku epidemicznego i wzrostu PKB odbije się, a deficyt budżetowy zmniejszy się w tym roku, a czynniki związane ze wzrostem długu publicznego do 2020 r. I kontynuacją epidemii negatywnego ryzyka będą się utrzymywać. – powiedziała agencja ratingowa.

Fitch prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniesie 5,7% PKB do 2021 roku (prognoza spółki ze stycznia: 4,9%) i 3,7% (poprzednio 3,1%) do 2022 roku.

W swoich szacunkach spółka uwzględnia koszty związane z funduszem reagowania Govit-19 prowadzonym przez państwowy bank PGK oraz koszty związane z rządowym programem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) mającym na celu zwalczanie negatywnych skutków epidemia. .

Na prognozowanej ścieżce deficytu, rosnące dochody budżetowe w związku z dynamiką wzrostu gospodarczego, wpływy z opłaty za konwersję OFE w 2022 r. Oraz wygaśnięcie rządowych programów pomocowych w 2021 r.

S&P Global Ratings ma dokonać analizy ratingu Polski („A-”) 2 kwietnia, a Moody’s („A2”) 30 kwietnia.

READ  Polscy studenci zdobywają nagrody na Wystawie Naukowej Udiga College