the Rząd federalny Zatwierdzono nowe zasady umów o pracę w nauce. Ministerstwo Oświaty zapowiedziało, że decyzja w sprawie reformy tzw. ustawy o umowach czasowych w dziedzinie nauki może zostać podjęta w Radzie Ministrów najszybciej, jak to możliwe. Stanowi to, że naukowcy ze stopniem doktora po uzyskaniu stopnia doktora będą mogli pracować na czas określony jedynie przez cztery lata zamiast sześciu. Należy przyznać jedynie dwa dodatkowe lata w przypadku wiążącego zobowiązania do przystąpienia.

Od 2007 r. ustawa reguluje zakres restrykcyjnego charakteru umów o pracę w uczelniach i instytucjach badawczych. Od dawna jest ono krytykowane, ponieważ wielu młodych naukowców ma umowę o pracę na czas określony wykraczającą poza następną dekadę.

Federalna minister edukacji Bettina Stark-Watsinger (FDP) początkowo proponowała ograniczenie umowy na czas określony do trzech lat zamiast sześciu. Aby osiągnąć porozumienie, polityk powtórzyła swój cel, jakim jest chęć poprawy warunków pracy naukowców na wczesnych etapach ich kariery. „Dzięki reformom zapewniamy większą niezawodność, przewidywalność i przejrzystość procesów naukowych” – powiedział Stark Watzinger. Ponadto poprawia się kompatybilność między rodziną a pracą. „Jednocześnie zapewniamy wydajność i zdolność naszego systemu naukowego do działania” – powiedziała.