Connect with us

Economy

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce

Published

on

Rozwój gospodarczy w ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie przyspieszył. Jesteśmy krajem, który dynamicznie się rozwija i cały czas idzie do przodu. Choć nadal potrzebujemy nowych reform odpowiadających oczekiwaniom obywateli, polska gospodarka jest w bardzo dobrej sytuacji. Po reformach politycznych Polska zbudowała mocne i trwałe fundamenty w postaci podstawowych instytucji gospodarki rynkowej i prawa. Zbudowaliśmy także system demokratycznego nadzoru. Powoli wszystkie te elementy ulegają udoskonaleniu.

Dlaczego Łódzki?

Najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce jest województwo łódzkie. W ostatnich latach jego pozycja została na tyle wzmocniona, że ​​postrzegana jest jako obszar wysoce innowacyjny, o dużym potencjale. Nie tylko centralne położenie oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra, ale także doskonale rozwinięta infrastruktura komunikacyjna. O inwestycjach w tym powiecie można mówić wiele. Jednym z argumentów jest kapitał ludzki, czyli posiadanie dobrze wyszkolonej i elastycznej wyspecjalizowanej kadry, która kosztuje stosunkowo niewiele. Kapitał ludzki wpływa także na efektywność i efektywność przedsiębiorstw. Polscy pracownicy cieszą się uznaniem na całym świecie. Ich dwie najważniejsze cechy to inicjatywa i skuteczność. Dla przedsiębiorców ważnych jest także wiele innych czynników, takich jak dostępność powierzchni biurowej, rozwój infrastruktury oraz inne zapewniane udogodnienia i świadczenia (takie jak dotacje, fundusze unijne czy specjalne strefy ekonomiczne).

Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie łódzkim

Małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają się w regionie bardzo dynamicznie. W województwie łódzkim zlokalizowanych jest 6,5% polskich firm. Na 1000 mieszkańców przypada 47,88 małych i średnich przedsiębiorstw. Daje to regionowi siódme miejsce w Polsce. Według raportów nakłady inwestycyjne w 2014 roku poniesione przez spółkę wyniosły 100% średniej krajowej. Ale jeśli przeliczyć to na współczynnik, przekracza to średnią krajową wynoszącą 107%. W 2016 roku zanotowaliśmy wzrost w stosunku do roku poprzedniego wśród wszystkich województw Polski. Zmniejsza się także liczba upadłości przedsiębiorstw. Liczba pracujących w sektorze gospodarczym nie uległa zmianie. Osób jest o 17,6 tys. więcej niż w roku poprzednim.

READ  Wyciek z ropociągu Drużba: operator na razie wyklucza sabotaż - Gospodarka

Jak zarejestrować firmę jako obcokrajowiec?

Polskie prawo nie stanowi przeszkody dla cudzoziemców chcących prowadzić działalność gospodarczą. Zasady są bardzo proste i dla części obcokrajowców są takie same jak dla obywateli Polski. Ale są też pewne wymagania, które trzeba spełnić. Zależą one głównie od kraju, z którego pochodzi dana osoba. Obowiązują te same zasady, co dla obywateli Polski, jeżeli:

– Obywatel pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej
– Obywatel musi pochodzić z jednego z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
– Obywatel musi pochodzić z państwa członkowskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

W pozostałych przypadkach konieczne jest posiadanie co najmniej jednego zezwolenia, które można znaleźć na stronie internetowej MSWiA (http://www.migrant.info.pl/).

Czy jako właściciel muszę być na miejscu?

Cudzoziemiec pragnący zarejestrować spółkę jako spółka komandytowa, spółka komandytowa, spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi uzyskiwać prawa pobytu. Właściciel nie musi być na miejscu, może zarejestrować firmę również online. Jeśli jednak chce wykonywać konkretną pracę w firmie, musi uzyskać zezwolenie na pracę i dokument pobytowy w Polsce (wiza lub karta pobytu).
Należy zaznaczyć, że niektóre umowy międzynarodowe zawarte pomiędzy tym krajem a Polską mogą nakładać dalsze ograniczenia. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://tractaty.msz.gov.pl/indexen.php.

Gdzie możesz szukać więcej informacji?

Więcej informacji można znaleźć na wielu stronach internetowych. W okolicy działają Centra Innowacji Biznesu, a ich pracownicy chętnie służą pomocą.

Zakładanie małej firmy – zalety

Sektor MŚP jest bardzo dobrą formą prowadzenia biznesu. MŚP otrzymują w regionie duże wsparcie finansowe i pozafinansowe – pomagają preferencyjne pożyczki, gwarancje kredytowe, fundusze unijne, ale także liczne szkolenia i inkubatory. Firmy działające w sektorze MŚP mają szansę konkurować z największymi korporacyjnymi gigantami w regionie. Jedną z zalet małych firm jest ich elastyczność. Małe firmy są bliżej rynku i odbiorców, a dzięki bliskiemu kontaktowi tworzą się trwałe relacje. Tworzy to również bezpośrednie interakcje z klientami. Małą firmę też łatwiej prowadzić. Duże firmy często komplikują zarządzanie, a to prowadzi do większej pracy i nerwów.

READ  Detaliści modowi z południowych Niemiec są niewypłacalni - wszystkie oddziały są zamknięte