Connect with us

Top News

W 2008 roku Putin zasugerował, że Polacy powinni podzielić Ukrainę: Skąd wziął się ten pomysł?

Published

on

Jakiś czas temu gazeta donosiła, że ​​według rosyjskiego wywiadu zagranicznego Polska planuje militarną okupację zachodniej Ukrainy. Jego celem było zachowanie „posiadłości historycznych” Polski poprzez aneksję części wschodniej Galicji i Wołchinii, które były częścią Polski przed 1939 r. Rosyjski minister spraw zagranicznych Ławrow ostrzegał przed takimi planami już w marcu. W poście czytano również o gniewnym odrzuceniu przez polski rząd jednego z kluczowych europejskich sojuszników Ukrainy.

Od czasu okupacji Krymu i części wschodniej Ukrainy przez Rosję w 2014 roku jej kontrolowane przez państwo media rozpowszechniają takie zarzuty. Sprawiają wrażenie, że nie tylko Rosja ignoruje integralność regionalną Ukrainy. Muszą jednak podkopać oparte na zaufaniu relacje między dwoma krajami i otworzyć stare rany z polsko-ukraińskiej historii regionu: polsko-ukraińska wojna 1918/19, zbrodnie ukraińskich terrorystów i późniejszy brutalny odwet. Na przykład masakry polskich sił bezpieczeństwa i polskiej ludności cywilnej przez strony ukraińskie podczas II wojny światowej. Ma też odpowiedzieć na rewizjonistyczne reakcje ze strony polskich nacjonalistów.

W dzisiejszym świecie ustępstwa Putina nie są już absurdem

Fakt, że Polska w żaden sposób nie akceptuje secesji Ukrainy, kryje w sobie dobre rozczarowanie rosyjskich władz. Wskazuje na to wypowiedź byłego polskiego ministra spraw zagranicznych Radoslava Sikorskiego, który wywołał wielkie poruszenie w 2014 roku.

W rozmowie z Politico wyjaśnił, że Putin przekazał premierowi Polski Donaldowi Zmierzchowi w 2008 roku., Lemberg, Liv ukraiński dziś „sztuczne państwo” może ponownie stać się Polską Niską poprzez rozbiór Ukrainy. Tusk, który miał zostać przewodniczącym Rady Europejskiej, odmówił, a Sikorsky niechętnie ustąpił. W dzisiejszym świecie jednak takie ustępstwa Putina mogą nie wydawać się tak absurdalne jak osiem lat temu europejskim politykom, którzy teraz uważają się za oszukanych przez Rosję.

Putin jest historykiem-amatorem

Oprócz prezydentury Putin, który również chce działać jako historyk-amator, aby uzasadnić swoją neoimperialistyczną politykę, będzie miał doskonałe znaczenie „powrotu” zachodniej Ukrainy do Polski. Aż do trzeciego podziału była częścią wczesnonowożytnej Polski. Stalin był jedyną osobą, która dała „dar” stworzeniu „Rosji bolszewickiej”, Putin w swoim przemówieniu 21 lutego 2022 r. wykładał, że to Ukraina. Świadczył o tym nie tylko trwający do lat 50. sprzeciw partyzantów ukraińskich, ale także fakt, że tamtejsza ludność nie była za rusyfikacją. Region jest bezużyteczny dla neoimperialnej Rosji Putina.

READ  Nie bój się gróźb antysemickich

Ale nie ma polskiego odpowiednika do „powrotu”. W przeciwieństwie do Francji, Niemiec czy Węgier zwolennicy Rosji są marginalizowani na polskiej prawicy, głównie przez rządzącą partię PiS. Podczas gdy polska prawica historyczna, endecja tradycyjnie łączyła tradycje antyniemieckie, antyukraińskie i prorosyjskie, narodowe, nacjonalistyczne i konserwatywne, PiS akceptowało jedynie antyniemiecką tradycję endecji. W Ostpolitik opiera się na koncepcji z lat 20., która sprowokowała PiS do stania się dominującą siłą polskiej prawicy wobec zalotów Putina, ale ma też zwolenników wśród liberalnych polityków.

Prometeizm znalazł wpływowych zwolenników

Powstała najpierw w kontekście lewicowców, którzy chcieli trwale bronić niepodległości Polski przed imperializmem rosyjskim czy sowieckim. Polska – podobnie jak Prometeusz – widziała w swojej podstawowej idei pochodnię niepodległości dla nierosyjskich krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej, uciskanych przez sowiecki imperializm. W praktyce miała wspierać ich ruchy niepodległościowe na emigracji i zjednoczyć je w koalicji antysowieckiej. Połączonymi siłami osiągnąć oddzielenie niepodległych krajów od Związku Radzieckiego. Rosja, chroniona w ten sposób przez osłabione niepodległe państwa narodowe, nie stanowi dla Polski zagrożenia.

Głównym aktorem stojącym za tym pomysłem był Tadeusz Hołowko, socjalista i powiernik założyciela państwa Józefa Piłsutskiego. W 1925 założył w Paryżu organizację „Le Promethée” jako wspólny ruch różnych ruchów narodowych na uchodźstwie. Po zamachu stanu Piłsutskiego w maju 1926 r. znalazła wpływowych zwolenników w rządzie i wywiadzie. Jednak dla narodowych demokratów i wschodniopolskich konserwatystów Prometeusz był groźną sztuczką, która prowokowała konflikty ze Związkiem Radzieckim i zachęcała wschodniosłowiańskich „Rusinów” do uwierzenia, że ​​są częścią narodu ukraińskiego.

Lojalność wobec państwa

Strona ukraińska była również podzielona w sprawie Prometeusza. Wśród najpotężniejszych zwolenników znalazł się deportowany rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej, który oparł się na sojuszu z Polską w celu wypędzenia Armii Czerwonej z Kijowa i budowy niepodległej Ukrainy. Nie pociągali go w ogóle zachodni ukraińscy aktorzy, którzy mieli być w Polsce mniejszością, państwo na siłę uczyniło ich swoimi obywatelami i stanowiło wielką przeszkodę w rozwoju ich kultury narodowej. Ale bez największego i najludniejszego państwa regionu, łączącego Europę Środkowo-Wschodnią z Kaukazem, Prometeusz nie miałby znaczenia. Kwestia ukraińska była w jej sercu i duszy.

READ  Brak planów w Niemczech: Polska przygotowuje się na uchodźców z Ukrainy

Niektórzy z jego polskich prawników starali się rozwiązać ten dylemat poprzez liberalne konflikty narodowe. Na przykład Holovko przekonywał, że w interesie państwa polskiego konieczne jest zapewnienie obywatelom mniejszości narodowych – przede wszystkim jednej trzeciej populacji – pełnej równości i swobodnego rozwoju ich tożsamości narodowej. Tylko wtedy mogą rozwijać lojalność wobec państwa.

Liv jest częścią wolnej Ukrainy

Wraz z Instytutem Badań Narodowych założył think tank, który walczył o tak zintegrowaną politykę narodową. W jego kontekście Hołowko zainicjował polsko-ukraiński dialog, który dążył do rozwiązania konfliktu w sensie Prometeusza. Trwało to nawet po tym, jak Hołowko został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistycznych zabójców. Jego towarzysze założyli Biuletyn Polsko-Ukraiński, w którym pisarze z obu krajów mogli kontynuować pracę w tradycji kompromisu Hołowki. Nie udało się to jednak, dopóki Polska nie została zniszczona przez wojska niemieckie i sowieckie we wrześniu 1939 roku. Udało się to z powodu bezczynności szowinistycznych organizacji ideologicznych w polskiej polityce.

Obecność Polski w Związku Radzieckim po II wojnie światowej wywołała wśród imigrantów nowe myślenie o Prometeuszu. Szczególnie zachęcał do tego jeden z jego zwolenników: Jersey Zitroik, który wraz z Paris Kuldurą i jego łamami współtworzył jedno z najważniejszych pism polskiej emigracji, otwierał dyskusje na temat dalszego rozwoju Prometeusza.

Pod wpływem marki Ostpolitik Juliusz Mieroszwski poddał go dokładnemu badaniu. Doszedł do wniosku, że tylko „szczery prometeizm”, który w pełni szanuje walkę o niepodległość Ukrainy, może doprowadzić do trwałego rozpadu imperium rosyjskiego lub sowieckiego. Ale uznanie Lwowa za część wolnej Ukrainy jest bezcenne.

W podziemiu pojawił się także konserwatywny magazyn Obos

Debata wpłynęła na deportowaną polską opozycję i była kontynuowana w ich prasie podziemnej. Jak pisał liberalno-katolicki Spotkhania: „nie może być niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy i nie może być wolnej Ukrainy bez niepodległej Polski”.

Konserwatywne czasopismo Oboz, pod wpływem prometeizmu i poświęcone całej Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, również ukazało się w podziemiu. Po 1989 r. utworzył Ośrodek Badań Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, co wyraźnie ilustruje jego trwałą tradycję w wydawaniu Novi Prometheus (Nowy Prometeusz). Jego wpływ widać w innych ośrodkach naukowych i kołach myślowych, takich jak Konserwatywny Ośrodek Myśli Politycznej.

READ  Stopa inflacji w Polsce: obniżki podatków a inflacja

Pojednanie polsko-ukraińskie

Wszystkie polskie rządy od 1989 r. wspierały pojednanie polsko-ukraińskie, które odbywało się przede wszystkim na gruncie historycznym, ponieważ dawniej wieloetniczna Ukraina Zachodnia została niemal zjednoczona narodowo przez Holokaust i przymusowe przesiedlenia stalinowskie. Konserwatywni polscy historycy, tacy jak Marek Gornad czy Andrzej Novak, ale wraz z szeroko zakrojonymi badaniami Timothy’ego Snydera nad jego historią, Prometeusz stał się inspiracją dla polskiej polityki w kształtowaniu przepaści między Niemcami a Rosją. , który na Zachodzie często spotykał się z apatią.

Ostatecznie za pierwszego rządu PiS w latach 2006/07 sekretarzem stanu w polskim MSZ został historyk Paweł Kowal, historyk aktywnie zajmujący się prometeizmem. W skład rządu wchodziła wówczas prorosyjska Liga Polskich Rodzin, widoczna w tradycji Narodowej Demokracji. Jednak w zakresie polityki zagranicznej PiS wyznaczył program nauczania własnym torem, zaprojektowanym przez prometeizm.

Europejska refleksja o Prometeuszu

Stało się to jasne w 2008 roku, kiedy prezydent Lek Kaczyński złożył wspólną wizytę w Tbilissi z prezydentami Bałtyku i Ukrainy w trakcie wojny rosyjsko-gruzińskiej. Powtórzyło się to kilka tygodni temu podczas wizyt szefów rządów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie.

Nieodłączny sceptycyzm wobec myśli imperialistycznej w długiej myśli polskiej, zainteresowanie i szacunek dla suwerenności małych narodów wobec prometeizmu miały rozwojowy wpływ na myślenie polityczne PiS. Dzięki niemu polska prawica okazała się nie reagować na eksperymenty restrukturyzacyjne Putina. To odróżnia ich zwłaszcza od Fideszu Viktora Orbána, którego korzenie, podobnie jak PiS, sięgają antykomunistycznych protestów lat 80. XX wieku. Europejska refleksja na temat prometeizmu może nie tylko dostarczyć unijnej inspiracji dla przyszłej Ostpolitik, ale także zbliżyć się do jednego z jej dwojga niespokojnych dzieci.

Stephen Stoch W latach 2002-2008 studiował historię i slawistykę zachodnią na uniwersytetach w Lipsku i Warszawie. Od kwietnia 2009 r. do maja 2014 r. pełnił funkcję partnera badawczego w zespole badawczym Emmy Notre Dame „Sposoby znajdowania sprawiedliwości w społecznościach mieszanych etnicznie”.

Masz komentarz? Napisz do nas! Podsumowanie @ berliner-zeitung.de

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top News

Blegger eksploduje z kołnierzem „na wolę”: Lauterbach Petrobelt

Published

on

Zaktualizowano 04.07.2022 06:52

Minister zdrowia SPD, Karl Lauterbach, wykluczył kolejną blokadę jesienią „na życzenie” w niedzielny wieczór. Pielęgniarka skierowała swoje gniewne przemówienie bezpośrednio do ministra. A dziennikarz skrytykował raport panelu ekspertów na temat skuteczności środków koronowych jako „niewyraźny” i „cienki”.

Co zrobi? Czy Corona przyniesie jesień, kiedy zachorowalność jest już bardzo wysoka? w”Anna Wola„Goście kłócili się o postępowanie, zwłaszcza pęknięcie kołnierza jednej pielęgniarki.

To jest tytuł

Coraz więcej przypadków 7-dniowych, wzrastająca liczba przypadków korona na oddziałach intensywnej terapii: jesteśmy w trzecim roku koronacji Niemcy Pierwszy raz na letniej fali. Dzieje się tak w sytuacji, gdy środki bezpieczeństwa, takie jak testowanie lub obowiązek noszenia masek, zostały już drastycznie zmniejszone. Anne Will rozmawiała ze swoimi gośćmi o ocenie przez panel ekspertów środków koronacyjnych, potrzebie szczepień związanych z wiekiem i odwołaniu bezpłatnych testów obywatelskich.

goście

Carl Lauterbach: Minister zdrowia SPD jest pod coraz większą presją podczas imprezy z powodu rosnącej liczby. Wykluczył kolejną blokadę, oświadczając, że zamknięcie szkół było „bardzo, bardzo mało prawdopodobne” i chciał kontynuować testy obywatelskie, ale Niemcy „nie mogą już sobie pozwolić na wydawanie około miliarda euro dziennie”. Recepta Latterbacka na koronę jesienną: dane w czasie rzeczywistym, takie jak nowa kampania szczepień, monitorowanie ścieków i lepsza ochrona placówek opieki.

Christine Asenberg-Dugness: Polityk FDP ds. zdrowia z powodzeniem sprzedał wnioski panelu ekspertów na temat skuteczności środków koronacyjnych. Raport dał impuls do przeformułowania debaty – wyjaśnił. Zdecydowanie odrzuciła zamknięcie szkół, mówiąc, że narzędzia sprzed dwóch lat nie powinny być wycofywane. „Dzieci i młodzież”, powiedziała kobieta z FDP, „są przegranymi epidemii”.

Ricardo Lange: Pielęgniarka intensywnej opieki jest zła, że ​​pielęgniarki zostały wysłane do pracy w krótkich godzinach w okresie koronacji i wzbudziły wiele skarg. Jeśli mówisz o tym źle, nie poprawisz opieki, powiedział Lauterbach. „Nie poprawiamy opieki, jeśli robimy rzeczy lepiej” – sprzeciwił się Lange.

READ  Corona: Troston sceptycznie odnosi się do przydziału szczepionek w Niemczech – „Możesz szczepić się przeciwko infekcji”

Krystyna Bernd: Redaktor naukowy „Süddeutsche Zeitung” ostro skrytykował raport panelu ekspertów. Był „niejasny”, zwłaszcza wypowiedzi o ocenie działań „chudych”. „Nie przynosi żadnych korzyści w zakresie wiedzy”. Bernd skrytykował tradycyjną kulturę niedostatecznego gromadzenia danych w Niemczech. będzie z Korona – Zobacz Monitoring Ścieków – Całkowicie nieszkodliwy z punktu widzenia prawa o ochronie danych.

To był wieczór

Jeśli chodzi o obowiązkowe szczepienia, ostrożny Karl Lauterbach wypowiedział się tego wieczoru wyraźnie: „Czwarta szczepionka ma sens”, zaapelował do obywateli. Może to znacznie zmniejszyć śmiertelność wśród najbardziej narażonych grup ludności.

To była rozmowa wieczoru

Kiedy pielęgniarka Ricardo Lange mówiła o gniewie, Lauterbach usiadł na krześle, lekko zdezorientowany. „Za każdym razem, gdy wchodzimy w tę jesienną falę nieprzygotowani”, narzekał Lange. „Na co czekasz?”. Lange szczególnie krytycznie odnosił się do niedoboru personelu pielęgniarskiego, o którym nikt nie chciał rozmawiać latem. „Jesteśmy teraz w trzecim roku epidemii, panie Lauterbach!”

Adresat początkowo chwalił się ustawą o opiece długoterminowej, której kluczowe punkty powinny pojawić się przed latem, ale Lange miał rację co do zasadniczych. I poczucie, że nie jesteś sam ze swoją krytyką.

Ale Lange, którego kolor powoli zmieniał się na czerwony, uważał, że nie wystarczy poprawić warunki utrzymania, jak deklarował 20 minister w ciągu ostatnich dziesięciu lat. „Nie ma personelu. Wszystkie kliniki oszukują. Tylko na papierze stwierdza się, że jest wystarczająco dużo personelu” – powiedział. Uwzględnia się pracowników, którzy nie leżą w łóżku.”

Lauterbach coraz częściej atakował Lange „z całym szacunkiem”. „Od dziesięciu lat nic się nie wydarzyło. Teraz mówią, że nie nastąpi to przed letnimi wakacjami” był zdenerwowany, widząc, że jego kurs został skrytykowany. Walka zakończyła się remisem.

To właśnie zrobiła Anne Will

Gospodarz został zakwestionowany na kilku frontach w Talk Sunday. „Jest FDP Czy celowo pozwalasz, by minęło dużo czasu? – zapytała Lauterbacha. Minister doskonale zdawał sobie sprawę, że liberałowie krytykowali spowolnienie działań antykoronawirusowych. Ale Lauterbach nie dał się wyciągnąć z jego obecności. przejęzyczenia i przytoczył dobrą współpracę w koalicji, jednak jako „ostrzegający dla narodu” Znając różnice między ostrzeżeniami Latterbacka a jego polityką jako ministra, jest to strzał w dziesiątkę.

READ  Wskaźnik na żywo wirusa koronawirusa: +++ 11:22 Polska zgłasza 1527 nowych infekcji +++

Punkt krytyczny: Pod koniec programu, zapytany o to, jak przygotować się do „najstraszniejszego wariantu Corony”, prowadzący wydawał się nieco ostrożny. Podtyp BA.5 firmy Omicron, obecnie dominujący w Niemczech, nie powoduje jeszcze cięższej choroby.

To jest sedno

Karl Lauterbach chce dać krajom wiele możliwości przygotowania się na wszystkie możliwe scenariusze w przyszłości – bezpieczne i niebezpieczne warianty wirusa. Nie chciał jednak publicznie spekulować na temat innych posunięć. Dla Aschenberg-Dugnus z FDP jedno jest pewne: „Musi być zgodne z konstytucją”. Odrzucił przymusowe szczepienia od 60 roku życia, ponieważ w tej grupie nie było wystarczającej liczby ofiar.

Pielęgniarka Ricardo Lange nie jest wielkim fanem wymagań dotyczących szczepień związanych z placówką, jak sugeruje. Do tej pory naruszenia nigdy nie były karane przez władze. Mimo dobrego występu Lange w końcu poczuł się trochę zrezygnowany. Można powiedzieć, że słyszał wiele kwiecistych przemówień ministerialnych na temat poprawy warunków opieki.

Ogólnie rzecz biorąc, nastrój zespołu w związku z sezonem jesiennym Corony był zaskakująco spokojny. Nawet Karl Lauterbach – przypuszczalnie było to dla niego zbyt trudne – nie posunął się do stwierdzenia, jak katastrofalne było to wszystko. W trzecim roku epidemii nie można zaprzeczyć pewnemu efektowi habituacji. Większość obywateli jest przyzwyczajona do Korony i towarzyszących jej sytuacji. Znalazło to również odzwierciedlenie w komentarzach ekspertów tego wieczoru.

Gospodarz Anne Will brzmiał na bardziej zaniepokojonego swoim „bardzo przerażającym wariantem”. Ale nie mogła wyprowadzić gości zza pieca w nudny wieczór.

Podstawa prawna środków ochrony przed koroną wygasa we wrześniu. Sygnalizacja świetlna chce szybko poczynić przygotowania. Jednak Prezydent i Minister Sprawiedliwości odrzucają niektóre środki. Źródło obrazu: imago-images

Continue Reading

Top News

Wielki pokaz Schrödera: drużyna DBB ze zwycięstwem nad Polską w przerwie | Sport z całego świata

Published

on

BREMEN – Zwycięzca meczu Dennis Schröder przez kilka minut rozdawał autografy krzyczącym kibicom. Niemieccy koszykarze skupieni wokół zapalonego specjalisty NBA mogą pożegnać krótkie letnie wakacje z dobrymi uczuciami i większymi szansami na udział w mundialu w 2023 roku.

Reprezentacja Niemiec trenera Gordona Herberta pokonała Polskę 93:83 (40:36) i tym samym ustanowiła piąty z rzędu rekord kwalifikacji. Schroder zdobył 38 punktów i był najlepszym człowiekiem na parkiecie przed 6539 kibicami w Bremie. Przed meczem Schröder miał na koncie 50 występów w reprezentacji – nigdy wcześniej nie zdobył tylu punktów w narodowej koszulce. „W końcu chcę wygrać mecz. Nie ma znaczenia, czy strzelę teraz 30 czy 40 punktów. Na szczęście w końcu wygraliśmy mecz” – powiedział Schröder w MagentaSport.

Niemcy prowadzą w kwalifikacjach klasy D

Z pięcioma zwycięstwami i jedną porażką Niemcy są zdecydowanymi zwycięzcami eliminacji grupy D. Wraz z kontynuacją SuperCup i drugiego etapu rund eliminacyjnych w Japonii, Indonezji i na Filipinach, Schröder i spółka. Weź głęboki oddech Najważniejszym wydarzeniem roku są Mistrzostwa Europy w Kolonii i Berlinie od 1 do 18 września.

W gorące koszykarskie lato odbędą się co najmniej dwie walki z mistrzem Europy Słowenią i gwiazdą NBA Luką Donciciem. Zgodnie z harmonogramem organizacji światowej FIFA, eliminacje do Mistrzostw Świata na żywo odbędą się w Monachium 28 sierpnia – z dwoma współfaworytami spotkania na Mistrzostwach Europy ponownie w Kolonii z dużą mocą NBA.

Schroeder „ma wyjątkowy talent”

Podobnie jak w pierwszym meczu, drużyna Herberta zmagała się z Polakami. 28-letni Schröder wcześnie chybił kilka rzutów za trzy i odnalazł swój zwykły rytm dopiero w drugiej kwarcie. „Ma wyjątkowy talent, wiemy o tym. Ma dobre nastawienie i prowadzi poza boiskiem. Jest bez wątpienia dobry dla naszej drużyny” – powiedział Herbert przed meczem w Magentasport. W przerwie było już 18 punktów. koniec, profesjonalista udowodnił swoją niezwykłą klasę.

READ  Nie bój się gróźb antysemickich

Drużyna odczuła dotychczasowy chaos podróży, w którym koszykarze musieli przesiadać się z samolotu na pociąg do autobusu. – Mieliśmy tylko jedną praktykę – powiedział Herbert. Niemcy stwarzały więcej okazji do strzelania, ale nie zawsze były skupione. Żadna z drużyn nie mogła uciec aż do przerwy i to się powtarzało.

Pozostało tak samo nawet po zmianie. W przeciwieństwie do zdecydowanego zwycięstwa w Estonii trzy dni temu faworyzowani gospodarze nie zdobyli realnej kontroli nad grą. W ostatniej kwarcie Schröder kilkakrotnie trafił do kosza, aby uratować zwycięstwo niemieckiej drużyny. Trzy gole Johannesa Voigtmanna w ostatniej minucie przypieczętowały porozumienie.

© dpa-infocom, dpa:220703-99-896104/4

Continue Reading

Top News

Wymiana prawa jazdy: dla wielu termin upływa w lipcu

Published

on

  1. Strona główna
  2. Konsumenci

Stworzone przez:

włącznie z: Stella Heinrich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE prawa jazdy muszą być sfałszowane w całej Europie. Stare kopie należy wymienić. Termin ten upływa w lipcu dla niektórych roczników.

Monachium – To w zasadzie formalność – własna wymiana Prawo jazdy. Większość jest różowa, starsze są szare karty. Najnowsze modele wykonane są z białego plastiku. Ale kto by pomyślał, że trzeba będzie odnowić ponad 40 milionów praw jazdy? Wielki akt administracji miejskiej, co będzie ciągnąć się latami. Dlatego transfer odbywa się etapami w zależności od roku urodzenia kierowcy i daty wydania prawa jazdy.

Po pierwsze: wymiana jest obowiązkowa. Obywatele niemieccy urodzeni w latach 1953-1958, posiadający prawo jazdy wydane przed 1999 r., muszą je teraz zastąpić. Odpowiedzialne za to jest biuro praw jazdy miejsca zamieszkania. W zależności od miejsca zamieszkania może to być również Urząd Stanu Cywilnego. W niektórych gminach wniosek o przeniesienie można również złożyć online.

Te okresy przeniesienia dotyczą obywateli tego kraju w przypadku nowych praw jazdy. © Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu Unii

Prawo jazdy: przy zmianie nie zapomnij swojego dowodu tożsamości, zdjęcia biometrycznego i starego prawa jazdy

Każdy, kto ubiega się o nową tkaninę UE, musi posiadać ważny dowód osobisty, stary certyfikat i Biometryczne zdjęcie paszportowe Przynieść ze sobą. Dobra wiadomość: nie przeprowadza się testów na prawo jazdy i zdrowia. Funkcjonariusze mogą jednak mieć obawy co do zdolności do kierowania pojazdami w indywidualnych przypadkach, na przykład w przypadku oczywistych ograniczeń fizycznych, takich jak chodzik czy kule. t-online.de.

Zgodnie z listą kar, każdy, kto nie dopełni obowiązku przekazania, podlega karze ostrzegawczej w wysokości dziesięciu euro. Jeśli podróżujesz za granicę z wygasłą licencją, możesz również mieć problemy. Wymiana kosztuje 25,50 euro.

Przegląd tego, co ma teraz zastosowanie podczas przenoszenia:

  • Jeśli prawo jazdy Na dzień 31 grudnia 1998 r. Wydane, decyduje rok urodzenia posiadacza prawa jazdy
  • Jeśli masz prawo jazdy Od 1 stycznia 1999 O ile decydujący jest rok wydania certyfikatu
  • kierowca Urodzony w latach 1953-1958 być skończonym 19 lipca 2022 r Zmień prawo jazdy. Wszyscy inni mają trochę więcej czasu
  • Prawa jazdy, The Oferowane do 18 stycznia 2013 r. Do przekształcenia do 19 stycznia 2033 r.
  • Wszystkie prawa jazdy kategorii B Od 19 stycznia 2013 zostały dostarczone Ważny przez 15 lat I od teraz będzie aktualizować
  • Źródło: Chip.de

Przeniesienie prawa jazdy: jakie ramy czasowe obowiązują teraz iw przyszłości?

Decyzja o przekazaniu z dnia 19 stycznia 2033 r. przez rząd centralny. Do tego czasu trzeba będzie wymienić około 40 milionów banknotów. Jako termin przeniesienia należy wziąć pod uwagę rok urodzenia kierowcy i datę wydania prawa jazdy.

READ  Migracja - Berlin - Stowarzyszenie Policji Przeciwko Ograniczeniom na Granicy Polski - Polityka

W przypadku praw jazdy wydanych przed 31 grudnia 1998 r. rok urodzenia posiadacza określa termin.

rok urodzenia Termin przeniesienia
Przed 1953 19.01.2033
1953 – 1958 19.07.2022
1959 – 1964 19.01.2023
1965 – 1970 19.01.2024
Od 1971 19.01.2025

W przypadku praw jazdy od 1 stycznia 1999 r. rok wydania określa termin wymiany.

Rok publikacji Termin przeniesienia
1999 – 2001 19.01.2026
2002 – 2004 19.01.2027
2005 – 2007 19.01.2028
2008 19.01.2029
2009 19.01.2030
2010 01.10.2031
2011 19.01.2032
2012 – 18.01.2013 19.01.2033

Ten termin dotyczy tylko Niemiec. Jeśli spędzasz dużo czasu w innym kraju UE, Klub Transportu radzi, abyś zapoznał się z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi zmiany prawa jazdy. ADAC. To Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu Dokonał praktycznych ustaleń dotyczących wymiany niemieckich praw jazdy z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Jednak wszyscy obywatele UE muszą zachować swoje stare prawo jazdy do 19 stycznia 2033 r. Wymień w każdym przypadku. tam Wiele miast już przewiduje atakZaleca się, aby w odpowiednim czasie zmienić notatkę na format karty kredytowej odporny na fałszowanie.

Z naszym zupełnie nowym Biuletyn konsumencki Bądź na bieżąco z informacjami dla konsumentów i wycofywaniem produktów.

Continue Reading

Trending