Connect with us

Top News

Commerzbank spodziewa się, że zarobki w Polsce ucierpią

Published

on

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Słowo kluczowe: Różne

Commerzbank spodziewa się, że zarobki w Polsce ucierpią

15.07.2022 / 15:03
Za treść zawiadomienia odpowiada wystawca/wydawca.

  • W związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi odsetek i odroczeń spłaty w przypadku prywatnego finansowania nieruchomości, w trzecim kwartale spodziewany jest negatywny, jednorazowy wpływ na mBank w wysokości od 210 mln EUR do 290 mln EUR.
  • Opłaty będą pobierane zgodnie z decyzją operacyjną Commerzbanku
  • Betina Orlopp: „Biorąc pod uwagę obecny dobry rozwój naszej działalności operacyjnej, nadal oczekujemy skonsolidowanych przychodów przekraczających 1 miliard euro za cały rok. Ta prognoza jest uwarunkowana brakiem znaczącego spadku wzrostu gospodarczego, na przykład z powodu dalszych zakłóceń w Zapas gazu.”

Mimo przewidywania negatywnego wpływu na wyniki polskiej spółki zależnej mBanku, Commerzbank spodziewa się skonsolidowanego wyniku na poziomie ponad 1 mld euro w roku obrotowym 2022. Prognoza ta nie zakłada jednak znaczącego pogorszenia koniunktury. Wymagany byłby znaczny wzrost alokacji w portfelu frankowym mBanku.

mBank wcześniej zapowiadał, że w trzecim kwartale 2022 r. zaksięguje ujemny zysk w wysokości 1,0 mld do 1,4 mld zł (obecnie około 210 mln do 290 mln euro). Fundusz Nieruchomości. Zgodnie z oczekiwaniami na wynik operacyjny Commerzbanku w III kwartale będzie miała wpływ odpowiednia kwota. Wpis jest często dokonywany jako dochód ujemny w „Pozostałych dochodach z instrumentów finansowych”.

Nowe regulacje prawne w Polsce umożliwiają prywatnym kredytobiorcom odroczenie miesięcznych spłat istniejących kredytów hipotecznych nawet ośmiokrotnie do końca 2023 roku. mBank oczekuje, że z tej opcji skorzysta od 60% do 80% uprawnionych kredytobiorców. Commerzbank zbada sprawę prawną przeciwko tej nietypowej regulacji, która jest oferowana wszystkim pożyczkobiorcom niezależnie od ich sytuacji finansowej.

Moratoria („wakacje zadłużeniowe”) są częścią pakietu działań polskiego rządu w odpowiedzi na skutki wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych. Narodowy Bank Polski podniósł ostatnio główną stopę procentową do 6,50%. Commerzbank oczekuje, że w drugim kwartale mBank dokona dodatkowych obowiązkowych wpłat w wysokości 83 mln euro w celu uzupełnienia polskiego systemu gwarantowania depozytów.

READ  Łowienie Unii dla polskiego asa Timothy'ego Buchasa

„mBank jest jednym z najnowocześniejszych banków w Europie i motorem wzrostu naszej grupy. Niestety, zmienione ustawodawstwo w Polsce pociąga za sobą znaczne koszty jednorazowe. Biorąc pod uwagę stały dobry wzrost naszej działalności operacyjnej, nadal oczekujemy skonsolidowanego zysku w wysokości ponad 1 miliarda euro za cały rok. Ta prognoza jest uwarunkowana brakiem znaczącego spadku wzrostu gospodarczego, na przykład z powodu dalszych zakłóceń w dostawach gazu – powiedziała dyrektor finansowy Commerzbanku Betina Orlopp.

kontakt prasowy

Eric Nebel +49 69 136-44986

O Commerzbanku

Commerzbank jest wiodącym bankiem dla MŚP i silnym partnerem dla około 28 000 grup klientów korporacyjnych oraz około 11 milionów klientów indywidualnych i biznesowych w Niemczech. Bank oferuje kompleksowe portfolio usług finansowych w ramach dwóch linii biznesowych, klientów indywidualnych i małych firm oraz klientów korporacyjnych. Commerzbank obsługuje 30 procent niemieckiego handlu zagranicznego i jest reprezentowany w prawie 40 krajach na arenie międzynarodowej w zakresie obsługi klientów korporacyjnych. Bank koncentruje się na niemieckich firmach średniej wielkości, dużych firmach i klientach korporacyjnych. W biznesie międzynarodowym Commerzbank wspiera klientów powiązanych biznesowo z Niemcami oraz firmy z wybranych sektorów zorientowanych na przyszłość. W ramach integracji Comdirect klienci indywidualni i biznesowi korzystają z usług jednego z najnowocześniejszych banków internetowych w Niemczech w zakresie osobistego doradztwa na miejscu. Polska spółka zależna mBank SA jest innowacyjnym bankiem cyfrowym obsługującym 5,6 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych głównie w Polsce, Czechach i na Słowacji. W 2021 r. Commerzbank osiągnął przychody brutto w wysokości około 8,5 miliarda euro, zatrudniając około 46 500 pracowników.

Odmowa

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Są to stwierdzenia, które nie opisują przeszłych faktów. Takie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie obejmują między innymi oczekiwany przyszły rozwój działalności Commerzbanku, oczekiwany wzrost wydajności i synergie, oczekiwane możliwości wzrostu i inne możliwości zwiększenia wartości Commerzbanku, a także oczekiwane przyszłe wyniki finansowe, koszty restrukturyzacji oraz inne zmiany i ujawnienia finansowe. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących planach, oczekiwaniach, szacunkach i prognozach zarządu. Zależą one od szeregu założeń i podlegają znanemu i nieznanemu ryzyku, niepewności i innym czynnikom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zmiany będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Kondycja rynków finansowych w Niemczech, Europie, Stanach Zjednoczonych i innych regionach, w których Commerzbank generuje znaczącą część swoich dochodów i posiada znaczącą część swoich aktywów, kształtowanie się cen aktywów oraz kształtowanie się wahań rynkowych, w szczególności trwający europejski kryzys zadłużenia, potencjał kredytobiorców lub kontrahentów handlowych Wdrażanie inicjatyw strategicznych mających na celu poprawę niewypłacalności, modelu biznesowego, wiarygodności polityk, procesów i metod zarządzania ryzykiem, ryzyka związanego ze zmianami regulacyjnymi i innych ryzyk. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są zatem aktualne dopiero w dniu ich sporządzenia. Commerzbank nie zobowiązuje się do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności po dacie tego komunikatu.

READ  Polska Krotoszyn - Starosta oczekuje transportu darowizn w powiecie Germersheim

15.07.2022 Wiadomości korporacyjne/Wiadomości finansowe Wysłane przez DGAP – serwis EQS Group AG.
Za treść zawiadomienia odpowiada wystawca/wydawca.

Usługi dystrybucyjne DGAP obejmują sprawozdawczość statutową, wiadomości korporacyjne/finansowe oraz komunikaty prasowe.
Archiwum mediów na http://www.dgap.de

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top News

IG Metall nalega na wyższe płace

Published

on

Reklama w telewizji Kryzys energetyczny

IG Metall nalega na wyższe pensje – i zyskuje niezwykły wzrost

Prezes IG Metall Jörg Hoffman ostrzega pracodawców przed nadużywaniem kryzysu energetycznego do redystrybucji kosztem obywateli.

Prezes IG Metall Jörg Hoffman ostrzega pracodawców przed nadużywaniem kryzysu energetycznego do redystrybucji kosztem obywateli.

Źródło: pa/dpa/Britta Pedersen

Związek IG Metall odrzuca apel związku pracodawców o rundę zerową. Szef szefa natomiast nie widzi możliwości podwyżki. Wygląda na to, że zaplanowano starcie. Pracownicy otrzymują teraz wsparcie z nieznanych miejsc.

jestemW przemyśle metalowym i elektroenergetycznym szykuje się gwałtowny konflikt płacowy pośród kryzysu energetycznego. Prezes All-Metal Stephen Wolf nie pogodził się z podwyżkami płac i wezwał do rundy zerowej. „Jeśli jesienią wystąpi niedobór gazu, trafi on od razu do naszej rundy negocjacji zbiorowych” – powiedział Wolf w wywiadzie dla WELT AM SONNTAG. Wtedy firmy z sektora metalowego i energetycznego nie mogą być obciążone podwyżką płac.

Pracownicy będą musieli radzić sobie z rosnącymi cenami bez podwyżki. Ponadto należy zapobiegać cyklowi płacowo-cenowemu. „Zagrożone eksplozje cen to drugi argument przeciwko wyższym płacom” – powiedział Wolff.

Z drugiej strony związek IG Metall domaga się ośmiu procent wyższych płac. „Pełne podwyżki cen są obciążeniem dla pracowników – w przeciwieństwie do firm nie mogą ich przenieść” – odpowiedział szef IG Metall, Jörg Hoffmann, zapytany przez WELT AM SONNTAG. Nie czas więc na umiarkowanie w polityce rokowań zbiorowych. Negocjacje mają się rozpocząć we wrześniu, do końca których wygasną również taryfy w sektorach metalowym i energetycznym.

Przeczytaj więcej o dostawach gazu i energii

Z kolei Wolf mocno krytykuje oczekiwania związku: „Potrzeba jest kompletnie przestarzała i pokazuje pewną światowość”. Po pierwsze, należy zapewnić ciągłość istnienia firmy. Szef General Metals ostrzega przed falą bankructw w branży w przypadku niedoboru gazu: „Jeśli pojawią się masowe ograniczenia, zostaną utracone setki tysięcy miejsc pracy”.

Czytaj

Reklama Euro Jackpot online

Wiele firm z jego branży już zostało dotkniętych: „Mamy bardzo wysokie koszty materiałów, ogromne wzrosty cen energii elektrycznej i gazu, zakłócenia w łańcuchu dostaw, niedobory półprzewodników. Warunki strukturalne są już tak trudne, że nie wyobrażam sobie, aby te firmy były w stanie przetrwać niedobór gazu” – powiedział Wolff. W tym przypadku spodziewa się ogromnej fali bankructw: „Wtedy je sprowadź. Praca krótkoterminowa Nic, wtedy prace znikną”.

Niesamowita akceptacja

Hoffman, związkowiec, nie zgodził się z tą oceną. „Większość firm radzi sobie teraz dobrze” – powiedział. „Gospodarka potrzebuje rosnących dochodów i konsumpcji, które są jak najbardziej zrównoważone jako egzystencjalny filar”. Każdy, kto nadużywa wojny i kryzysu energetycznego na Ukrainie, aby przeforsować redystrybucję kosztem obywateli, niszczy spójność społeczną.

Pracownicy otrzymują nadzwyczajne wsparcie ze strony związków zawodowych: Ani firmy, ani rząd nie mogą powstrzymać ogromnych podwyżek cen obciążających pracowników, powiedział szef komisji pracy i spraw społecznych Bundestagu, CDU, Mark Piataks. Jednak jego żądanie: „Brzemię należy rozłożyć na wszystkie barki”. Oprócz pomocy rządowej dla obywateli, pracodawcy muszą również angażować się i znajdować rozsądne kompromisy ze związkami zawodowymi. „Przy obecnym poziomie inflacji rundy zerowe nie są rozwiązaniem” – powiedział Biadacz.

Jessica Dotty, rzeczniczka lewicy ds. polityki rynku pracy, skrytykowała apel o rundę zerową jako „absolutnie żartobliwy”. Rosnące koszty utrzymania muszą być również zrekompensowane wyższymi zarobkami. „Zamiast wykrwawiać pracowników, pracodawcy powinni współpracować z ministrem finansów Lindnerem i ministrem gospodarki Habeckiem, aby poprosić tych, którzy skorzystali na kryzysie, aby w końcu zapłacili” – domagała się Tati.

Czytaj

Minister finansów Christian Lindner (FDP, centrum), byli kanclerz Angela Merkel i Helmut Kohl (obaj CDU)

Chociaż prezes Gesamtmetall, Wolff, opowiada się za ulgą państwową, odrzuca nadmierny podatek od zysków, aby sfinansować te środki. „Zbyt duże odcinanie od tych, którzy wciąż dobrze zarabiają, to zła droga” – powiedział. „Zgadzam się z opinią kanclerza Scholza, że ​​jednorazowa płatność bez podatków i składek na ubezpieczenie społeczne to właściwy sposób na zwolnienie pracowników”. Wolff nie wzywa do rozbudowy elektrowni jądrowych, aby zapobiec lub zmniejszyć niedobory gazu. Ale trzeba zbudować nowe zakłady.

Centrum powinno również znowelizować rozporządzenie w sprawie miejsc pracy, aby umożliwić firmom obniżenie temperatury w biurach poniżej 20 stopni. „Możesz pracować więcej ze swetrem w 18 stopniach” – powiedział Wolf. „Nie zamarza się przy 18 stopniach. Są na tym świecie ludzie, którzy zimą muszą znosić zupełnie inne temperatury.

Tutaj możesz znaleźć treści stron trzecich

Odwołalna zgoda na przesyłanie i przetwarzanie danych osobowych jest wymagana, ponieważ dostawcy zewnętrzni wymagają tej zgody, aby wyświetlić osadzoną zawartość. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Ustawiając przełącznik w pozycji „on”, zgadzasz się na to (która może zostać odwołana w dowolnym momencie). Obejmuje to Twoją zgodę na przekazywanie niektórych danych osobowych do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie za pomocą przełącznika na dole strony i poprzez Prywatność.

Tutaj możesz posłuchać naszych podcastów WELT

Odwołalna zgoda na przesyłanie i przetwarzanie danych osobowych jest wymagana, ponieważ dostawcy zewnętrzni wymagają tej zgody, aby wyświetlić osadzoną zawartość. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Ustawiając przełącznik w pozycji „on”, zgadzasz się na to (która może zostać odwołana w dowolnym momencie). Obejmuje to Twoją zgodę na przekazywanie niektórych danych osobowych do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie za pomocą przełącznika na dole strony i poprzez Prywatność.

„Wszystko na akcjach” to codzienna giełda redakcji WELT Business. Z naszymi dziennikarzami finansowymi codziennie od 7 rano. Dla ekspertów giełdowych i początkujących. Subskrybuj podcast Spotify, Podcasty Apple, Muzyka Amazon I Zwiastun. lub bezpośrednio kanał RSS.

READ  Jak już pokazano na Wall-Breadmill - podział telewizji - tak ART działa na politykę wewnętrzną
Continue Reading

Top News

SGP2: Norik Blodhorn startuje w Cardiff zamiast Polski / Speedway U21 World Championship

Published

on

Dzień po Speedway Grand Prix Wielkiej Brytanii, drugi finałowy wyścig SGP2, Mistrzostwa Świata U21, odbędzie się na Cardiff’s Principality Stadium – z Niemcem Norikiem Blodhornem.

Noric Blodhorn został nominowany w krótkim czasie do niedzielnego wyścigu SGP2 w Cardiff. Po nieudanej wiosennej rundzie finałowej, zemdleniu po przyznaniu dzikich kart i nominacji tylko jako rezerwowy, Blodhorn wszedł do składu – Polak Viktor Przyzemski odwołał swój start w krótkim czasie. Drugi rezerwowy Keinan Reve nie zdąży do Cardiff na czas, a Blodhorn wejdzie jako trzeci rezerwowy, a Brit Tom Brennan już zastąpił Finna Timi Salonena.

Bladorn, który po sobotnim finale mistrzostw drużynowych na niemieckich Speedway Masters w Detaro w piątek rozważał ściganie się za granicą dla swojego klubu Landshut w polskiej lidze, musiał w krótkim czasie zmienić swoje plany. Nominacja Blödorna na polu SGP2 nie była problemem dla Devils, ponieważ wyścig w Groznym został przełożony tydzień wcześniej z powodu złej pogody. Ponieważ Noric nadal jeździł w brytyjskiej lidze dla Belle Vue Aces w Manchesterze od tego roku, Północnoniemiecki również zaparkował swoje silniki w Anglii, ułatwiając logistykę jemu i jego zespołowi.

Wyścig SGP2 z Cardiff będzie transmitowany na żywo w Eurosport Player od 13.55 w niedzielę, za opłatą.

Status po 1 z 3 wyścigów:

1. Mateusz Cierniak (PL), 20 punktów mistrzowskich
2. Franciszek Cust (LV), 18
3. Petr Chlupac (CZ), 16
4. John Quech (CZ), 14
5. Timi Salonen (FIN), 12
6. Jonas Knudsen (Dania), 11
7. Jakub Miskowiak (PL), 10
8.Benjamin Basso (Dania), 9
9. Victor Lampard (PL), 8
10. Mateusz Świdnicki (PL), 7 miejsce
11. Kasper Henriksen (S), 6
12. Gustaw Gran (S), 5
13. Kevin Jull Pedersen (DK), 4. miejsce
14. Selena Liebman (T), 3. miejsce
15. Daniel Klima (CZ), 2. miejsce
16. Bruno Belen (CZ), 1. miejsce

READ  Polska Krotoszyn - Starosta oczekuje transportu darowizn w powiecie Germersheim

Continue Reading

Top News

Protesty klimatyczne: demonstracje i blokady w Hamburgu NDR.de – Aktualności

Published

on

Stan na: 13.08.2022 16:24

Większe zaangażowanie w ochronę klimatu – na obozie klimatycznym w hamburskim Volkspark od wielu dni domagają się aktywiści. Setki ludzi wyszły w sobotę na ulice na demonstracje. Ale były przeszkody.

Podczas oblężenia mostu Kattwyk doszło do starć między odzianą na biało policją a aktywistami. Oficerowie użyli gazu pieprzowego, pałek i armatek wodnych, raniąc kilka osób. Według policji aktywiści jako pierwszy użyli gazu pieprzowego.

Wcześniej około 30 aktywistów zablokowało oba pasy mostu Kohlbrandta, klaszcząc w przewróconej i zatopionej wannie. Policja przybyła z ciężkim sprzętem i przecięła czołg, aby spróbować rozwiązać zaklejone ręce.

Audio: Protesty klimatyczne: blokady w Hamburgu (1 min)

Kilkuset demonstrantów wcześniej zablokowało linie kolejowe Zarządu Portu Hamburg w dzielnicy Hausbruch. Według policji podczas demonstracji uczestnicy nagle pobiegli do banku i usiedli na torze. Jak ogłosiła organizacja „Ende Gelände”, chcieli zamknąć „jedyne połączenie kolejowe z terminalami kontenerowymi w porcie w Hamburgu”.

Od centralnego rajdu do innych dem

Podczas marszu protestacyjnego zarejestrowanego rano setki demonstrantów przeszło z Volkspark w kierunku centrum miasta. Bardzo chcieli pojechać do LPHarmony w Hafencity. Po tymczasowym wiecu na stacji kolejowej Altoona setki ludzi przeniosło się na inne pokazy. W innych dzielnicach na południe od Hamburga, na przykład w Heimfeld i Wilhelmsburgu, później uruchomiono nowe wyciągi, każda z kilkuset uczestnikami.

filmy

Działacze klimatyczni przemieszczają się przez Hamburg.  © NDR Zdjęcie: Anna Rutter

1 minuta

Protestujący ruszają z Volkspark w kierunku Elbphilharmonie. Po południu planowany jest tam rajd. 1 minuta

A żądanie sprawiedliwości klimatycznej

Aktywistom zależy na sprawiedliwości klimatycznej. Na przykład krytykują wielkie koncerny naftowe i gazowe za czerpanie zysków z kryzysu. „Wzrost cen i inflacja paliw kopalnych narażają wielu ludzi na ryzyko ubóstwa, podczas gdy przemysł naftowy i gazowy przynosi miliardowe zyski” – powiedział rano rzecznik Ende Gelande.

READ  Corona: Szczepionka biotechnologiczna się skończyła - pierwsza szczepionka w gabinecie lekarskim

Wielka demonstracja klimatyczna też w środę

Już w środę 1500 działaczy na rzecz klimatu demonstrowało w Hamburgu na rzecz większej sprawiedliwości klimatycznej i przeciwko planowanym przez rząd federalnym terminalom skroplonego gazu ziemnego. Kilku uczestników zapaliło garnek do palenia, ale poza tym było cicho, powiedziała policja, dodając, że był z dużą grupą na pokazie.

Obóz klimatyczny rozpocznie się 9 sierpnia i potrwa do poniedziałku. To tydzień działań koalicyjnych lewicowych i klimatycznych grup politycznych.

Więcej informacji

Aktywiści klimatyczni protestują w hamburskim Landungsbrücken.  © NDR Zdjęcie: Finn Kessler

Kolejna akcja uczestników obozu protestacyjnego: około 1500 osób demonstrowało przeciwko większej ochronie klimatu i stosowaniu skroplonego gazu ziemnego. (08.10.2022) Również

Po grupie akcji protestacyjnych "Zniszczenie Bunt Niemcy" Fontanna w Hamburgu jest zielona.  © Zagłada Rebelia Niemcy

Woda w niektórych źródłach świeci jasnozielono. To protest grupy o nazwie Extinction Rebellion. (08.10.2022) Również

Na fasadzie Elphilharmonie wiszą transparenty niesione przez działaczy na rzecz klimatu.  © Daniel Bockvold/dpa

Tuż przed rozpoczęciem obozu antyklimatycznego w Hamburgu aktywiści nosili transparenty w Elphilharmonie. (08.03.2022) Również

Rower stoi na zalanym targu rybnym w Hamburgu podczas sztormu, gdy Łaba wylewa.  © Image Alliance / dpa Zdjęcie: Daniel Bockvold

Szczególnie młodzi ludzie w Hamburgu postrzegają zmiany klimatyczne jako problem. Pokazuje to badanie przeprowadzone przez Helmholtz Center Hirian. (07/01/2022) Również

Ten temat w projekcie:

NTR 90,3 | NDR 90.3 Prąd | 13.08.2022 | 15:00

Logo NTR
Continue Reading

Trending