Clippers PL

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Clippers PL

230. rocznica uchwalenia Konstytucji RP – 3 maja 1791 r. W przeciwieństwie do innych krajów …

03.05.2021 – 11:32

Polska firma D ச sseldorf

D ெல் sseldorf (ots)

Tradycja wolności

3 maja 1791 r. Był drugim w historii konstytucji – po napisaniu konstytucji amerykańskiej i stał się ważnym aktem niepodległościowym pod koniec XVIII wieku. Określił zasady konstytucji państwowej, stwierdzając jednocześnie, że „wszelka przemoc w społeczeństwie ludzkim wypływa z woli narodu”. Konstytucja deklaruje równe prawa dla wszystkich obywateli, chociaż nie wszyscy mieszkańcy Polski są obywatelami. Jeśli chodzi o zmianę korporacyjnej formy społeczeństwa, była ostrożna, co było postrzegane jako korzystne w erze rewolucji, gdy tylko podjęto wysiłki w celu wprowadzenia równości z gilotyną. Gwarantuje prawa obywatelskie: „Dlatego szanujemy, potwierdzamy, potwierdzamy i czcimy bezpieczeństwo osobiste wszystkich należących do jednej osoby jako prawdziwą więź społeczną, źrenicę wolności obywatelskich i przyszłość, chronioną i nienaruszoną. ”

Jednak wbrew konstytucji Stanów Zjednoczonych nowy naród nie jest aktem ustanowienia państwa, które przyznało mu podstawowe prawa. W przypadku Polski jednym z takich aktów założycielskich była Unia Lubelska z 1569 roku. I jest postrzegana jako pierwsza polska konstytucja, ponieważ stworzyła nowy ustrój polityczny, Rzexpospolita, i określiła zasady, jak ma to wyglądać. Zarządzane. Ale to tak naprawdę tylko podsumowanie poszczególnych etapów długofalowego rozwoju Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, Polska nie przekształciła się z plantacji w pełną monarchię, ale w mieszany system monarchiczno-republikański rexospolita, w którym dziesięć procent ludności ma prawo wyboru króla (Reichstock) i rad okręgowych.

Pojęcie niepodległości, które panowało w tej ekspansywnej regionalnie Rexospolicie obu krajów, jest podobne do tego, które odkryli historycy opinii we włoskich republikach miejskich. Obywatele Polski i Litwy chcieli porównać swoje państwo ze starożytną Republiką Rzymską. Zgodnie z ich rozumieniem państwo nie jest „Lewiatanem”, to jest instytucją wyniesioną ponad naród polityczny, ale „rzeczą wspólną” w kategoriach zbiorowego działania. Wolność rozumiana była nie tylko jako wolność jednostki, ale także jako możliwość zbiorowego określania pewnych praw. W Polsce nie było procesów, nie było prześladowań osób wyznających różne religie – tolerancję stopniowo ograniczano dopiero w odpowiedzi na katastrofalną inwazję protestanckiej Szwecji w 1655 roku. Obywatele Rzeczpospolitej – można powiedzieć bez przesady – to niezależni ludzie w Europie. Tak myśleli. Ich zdaniem monarchie absolutne nie są wolnymi narodami, ale raczej groźnymi przykładami niewolnictwa bez wolności słowa, gdzie szlachcic mógł zostać uwięziony bez wyroku, a rząd ingerował w gospodarkę.

READ  Indyjscy bokserzy młodzieżowi koncentrują się na światach, które w Polsce nie otwierają się liczbami rządowymi - The New Indian Express

Dla wielbicieli XVIII-wiecznych intelektualistów europejskich, takich jak Diderot czy Wolter, oraz wielbicieli oświeconych dyktatorów, takich jak Katarzyna II czy Fryderyk Wielki, ta polska niepodległość była nadmierna, irracjonalna. Kant narzekał, że Polska jest krajem, w którym każdy chce być mistrzem i że to nie ma znaczenia. Jednocześnie powiedziano Polakom, że wolność ta dotyczy tylko jednej klasy – szlachty.

Polski eksperyment z niepodległością stawał się faktycznie coraz bardziej niebezpieczny, zagrażając w końcu dalszemu istnieniu państwa, które wymagało od obywateli wielu cnót, aby wolność nie była arbitralnie i anarchicznie zniekształcona. Konstytucja 3 Maja jest próbą odzyskania kontroli nad państwem, a jednocześnie ma na celu ochronę państwa przed atakiem z zewnątrz i wewnętrzną dezintegracją. Ograniczył wolność, aby ją chronić: wprowadził dziedziczną monarchię, uzurpował sobie prawa polityczne bezrolnych szlachciców i rozszerzył prawa mieszkańców miast.

Przeciwnicy Konstytucji i ci, którzy wzywali Sarinę Katarzynę II do ingerencji w „prawa kardynalne” i tradycyjne wolności. Obawiając się domniemanej dyktatury wewnętrznej, zaapelowali do największej dyktatury w Europie. Obce siły – pruskie i rosyjskie – chętnie przywróciły „porządek” i „praworządność” i zniszczyły ten wyjątkowy obszar niepodległości.

Gdyby Rzeczpospolita przetrwała, historia Europy potoczyłaby się inaczej: tradycje klasycznego republikanizmu nie zostałyby tak łatwo zapomniane, rosyjska dyktatura znalazłaby się poza jej granicami, a pruski militaryzm zostałby powstrzymany. Po utracie niepodległości i uświadomieniu sobie, że bez niej pełna wolność osobista nie jest możliwa, Polacy walczyli o jej odzyskanie przez cały XIX wiek, począwszy od powstania kościuszkowskiego w 1794 r. To dążenie Polski do niepodległości pojawiło się także w XX wieku: obrona bolszewików wkraczających do Europy w latach dwudziestych XX wieku, walka zbrojna z III Rzeszą w 1939 roku, powstanie „Solidarności” w 1980 roku i klęska komunizmu w 1989 roku.

Profesor Zdzisław Krasnodebski, socjolog, filozof, były współpracownik. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

READ  Duda nie przeklina sędziów: Strasburg potępia reformę sądownictwa w Polsce

Tekst został opublikowany przez miesięcznik „Wszystko co Najwazniejsze” we współpracy z Polskim Miejscem Pamięci i KGHM.

Kontakt prasowy:

Andrzej Kolinsky
PR, polska firma Düsseldorf
[email protected]
Telefon. +492118669612
www.instytutpolski.pl/duesseldorf

Oryginalna treść: polska firma D ார் sseldorf, rozpowszechniona przez News Actual